BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 60 000 euro

2006-03-17 16:20 - Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 60 000 euro

2006-03-27 15:04 - Informacja, że ogłoszenie zostało sporzadzone na urzędowym druku ZP 200

Przejdź do wiadomości