BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

2006-11-28 11:58 - Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro

2006-12-05 15:20 - przedłużono datę swiecenia się ogłoszenia

2006-12-06 14:00 - przedłużenie świecenia się ogłoszenia na stronie

2006-12-07 15:58 - zmiana terminów składania i otwarcia ofert

Przejdź do wiadomości