BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr III/7/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 grudnia 2006 roku

2006-12-15 09:42 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A Nr III/7/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu,Finansów,Rozwoju Gospodarczego,Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej

Przejdź do wiadomości