BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XV/126/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 września 2007r.

2007-12-03 11:38 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XV/126/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 września 2007r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla terenu farmy wiatrowej w obrębie Liski

Przejdź do wiadomości