BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XVII/168/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r.

2007-12-10 18:30 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr XVII/168/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie: ustalenia warunków wspólnej realizacji budowy oświetlenia ulicznego w ramach inwestycji polegającej na budowie nowego przebiegu dróg krajowych nr 58 i 63 w miejscowości Pisz i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie a Gminą Pisz.

Przejdź do wiadomości