BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA Nr X/100/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.

2003-07-18 16:26 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr X/100/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów w miejscach , gdzie jest prowadzony handel poza targowiskiem miejskim.

Przejdź do wiadomości