BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr L /626 /06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 września 2006 r.

2007-12-19 15:25 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr L /626 /06 z dnia 15 września 2006 r. w sprawie: zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Zdory nad jeziorem Seksty.

Przejdź do wiadomości