BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr L/ 624 /06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 września 2006 r

2007-12-19 15:29 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr L/ 624 /06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 września 2006 r w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Karwik.

Przejdź do wiadomości