BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 1 marca 2007 roku

2007-12-21 09:32 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A Nr VII/41/07 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie: obciążenia działki będącej własnością Gminy Pisz służebnością gruntową.

Przejdź do wiadomości