BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

U C H W A Ł A Nr LI/645/06 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 25 października 2006 r.

2007-12-21 09:33 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A Nr LI/645/06 RADY MIEJSKIEJ W PISZU z dnia 25 października 2006 r. w sprawie: obciążenia działki będącej własnością Gminy Pisz służebnością gruntową.

Przejdź do wiadomości