BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XVI/139/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 października 2007 r.

2007-12-21 09:34 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr XVI/139/07 RADY MIEJSKIEJ w PISZU z dnia 30 października 2007 r. w sprawie: zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz na nieruchomość będącą własnością osób fizycznych.

Przejdź do wiadomości