BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Koordynator do spraw dostępności

ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Piszu jest Wojciech Józwik zatrudniony na stanowisku informatyka w Wydziale Organizacyjnym.

Kontakt:
Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, pokój nr 1 (parter).
e-mail – wojciech.jozwik@pisz.home.pl, tel. 87 42 41 218.

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Piszu;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Piszu w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Data powstania: wtorek, 27 lip 2021 07:58
Data opublikowania: wtorek, 27 lip 2021 08:04
Opublikował(a): Andrzej Kurpiewski
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 336 razy