BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 02 maja 2008

Wiadomości

Obwieszczenie Z.7331/II-25/08

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II-25/08 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 maja 2008

Wiadomości

Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Pisza z dnia 14 kwietnia 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Pisza z dnia 14 kwietnia 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 57/08 Burmistrza Pisza z dnia 18 kwietnia 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 57/08 Burmistrza Pisza z dnia 18 kwietnia 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 59/08 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 59/08 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 maja 2008

Wiadomości

Zarządzenie Nr 61/08 Burmistrza Pisza z dnia 6 maja 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 61/08 Burmistrza Pisza z dnia 6 maja 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 maja 2008

Wiadomości

Informacja nr 02/08 z działalności Burmistrza Pisza

Dodanie nowej wiadomości: Informacja nr 02/08 z działalności Burmistrza Pisza - [Wszystkie zmiany]

Informacja nr 03/08 z działalności Burmistrza Pisza

Dodanie nowej wiadomości: Informacja nr 03/08 z działalności Burmistrza Pisza - [Wszystkie zmiany]

Informacja nr 04/08 z działalności Burmistrza Pisza

Dodanie nowej wiadomości: Informacja nr 04/08 z działalności Burmistrza Pisza - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 62/08 Burmistrza Pisza z dnia 7 maja 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 62/08 Burmistrza Pisza z dnia 07 maja 2008r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o nie załatwieniu sprawy w terminie Z.7331/II-15/08

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o nie załatwieniu sprawy w terminie Z.7331/II-15/08 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

LISTA KANDYDATÓW KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNEJ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: LISTA KANDYDATÓW KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNEJ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W PISZU - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNEJ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNEJ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XX/223/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2008r. w sprawie: w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pisz na lata 2008-2012”. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XX/225/08 RADY MIEJSKIEJ w PISZU z dnia 28 marca 2008r. w sprawie: udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe położonych na terenie gminy Pisz. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 maja 2008

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 5 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 5 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 maja 2008

Wiadomości

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 65/08 Burmistrza Pisza z dnia 9 maja 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 65/08 Burmistrza Pisza z dnia 9 maja 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 63/08 Burmistrza Pisza z dnia 7 maja 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 63/08 Burmistrza Pisza z dnia 7 maja 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 66/08 Burmistrza Pisza z dnia 12 maja 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 66/08 Burmistrza Pisza z dnia 12 maja 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ I PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ I PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 maja 2008

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II-19/08

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II-19/08 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II-12/08

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II-12/08 - [Wszystkie zmiany]

LISTA KANDYDATÓW KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA ZASTĘPCĘ KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: LISTA KANDYDATÓW KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA ZASTĘPCĘ KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO W PISZU - [Wszystkie zmiany]

LISTA KANDYDATÓW KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA REFERENTA W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: LISTA KANDYDATÓW KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA REFERENTA W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA Nr XXII/241/08 RADY MIEJSKIEJ w PISZU z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 maja 2008

Wiadomości

Zarządzenie Nr 60/08 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 60/08 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na Zastępcę Naczelnika Wydziału Finansowego w Piszu.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na Zastępcę Naczelnika Wydziału Finansowego w Piszu. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 maja 2008

Wiadomości

Wykaz osób fizycznych i osób prawnych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2007 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i osób prawych, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg w 2007 r. - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1,2 I 3 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1,2 I 3 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz stałych Komisji Rady

Zmiana składu osobowego Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 maja 2008

Wiadomości

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 4 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 4 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Sesja

Dodanie nowej wiadomości: Sesja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 maja 2008

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 70/08 Burmistrza Pisza z dnia 19 maja 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 70/08 Burmistrza Pisza z dnia 19 maja 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 69/08 Burmistrza Pisza z dnia 19 maja 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 69/08 Burmistrza Pisza z dnia 19 maja 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 maja 2008

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wniesieniu protestu oraz wezwanie do przystąpienia do protestu

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wniesieniu protestu oraz wezwanie do przystąpienia do protestu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 maja 2008

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 maja 2008

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA REFERENTA W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA REFERENTA W WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 maja 2008

Wiadomości

Obwieszczenie Z.7331/II-28/08

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II-28/08 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II-26/08

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II-26/08 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 maja 2008

Wiadomości

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/1/08

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/1/08 - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/2/08

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/2/08 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Pisza z dnia 15 maja 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Pisza z dnia 15 maja 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 maja 2008

Wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/11/08

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/11/08 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 maja 2008

Wiadomości

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II-20/08

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II-20/08 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II/21/08

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II/21/08 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 71/08 Burmistrza Pisza z dnia 30 maja 2008r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 71/08 Burmistrza Pisza z dnia 30 maja 2008r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian