BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 listopada 2009

Wiadomości

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 listopada 2009

Wiadomości

Zarządzenie Nr 144/09 Burmistrza Pisza z dnia 3 listopada 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 144/09 Burmistrza Pisza z dnia 3 listopada 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Informacja Nr 09/09 z działalności Burmistrza Pisza

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Nr 09/09 z działalności Burmistrza Pisza - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 listopada 2009

Wiadomości

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Z.7331/II/27/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji Z.7331/II/27/09 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 147/09 Burmistrza Pisza z dnia 4 listopada 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 147/09 Burmistrza Pisza z dnia 4 listopada 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 listopada 2009

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II/31/09

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II/31/09 - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 listopada 2009

Wiadomości

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 5 listopada 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 5 listopada 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 148/09 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 148/09 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 149/09 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 149/09 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 listopada 2009

Wiadomości

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2 DOTYCZĄCE TREŚĆI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2 DOTYCZĄCE TREŚĆI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 3 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 3 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7331/II/41/09 o wydaniu decyzji

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II/41/09 o wydaniu decyzji - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 151/09 Burmistrza Pisza z dnia 9 listopada 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 151/09 Burmistrza Pisza z dnia 9 listopada 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 150/09 Burmistrza Pisza z dnia 9 listopada 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 150/09 Burmistrza Pisza z dnia 9 listopada 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 listopada 2009

Wiadomości

Obwieszczenie Z.7331/II/43/09 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7331/II/43/09 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2 WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 2 WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 listopada 2009

Wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/21/09

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/21/09 - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/21 /09

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/21 /09 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z – 7624 /22/ 09

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z – 7624 /22/ 09 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z-7624/22/09

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z-7624/22/09 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 137/09 Burmistrza Pisza z dnia 22 października 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 137/09 Burmistrza Pisza z dnia 22 października 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 143/09 Burmistrza Pisza z dnia 02 listopada 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 143/09 Burmistrza Pisza z dnia 02 listopada 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU ORAZ WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO PROTESTU

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU PROTESTU ORAZ WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO PROTESTU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 141/09 Burmistrza Pisza z dnia 29 października 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 141/09 Burmistrza Pisza z dnia 29 października 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 140/09 Burmistrza Pisza z dnia 28 października 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 140/09 Burmistrza Pisza z dnia 28 października 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 145/09 Burmistrza Pisza z dnia 03 listopada 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 145/09 Burmistrza Pisza z dnia 03 listopada 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 146/09 Burmistrza Pisza z dnia 03 listopada 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 146/09 Burmistrza Pisza z dnia 03 listopada 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 listopada 2009

Wiadomości

Zarządzenie Nr 152/09 Burmistrza Pisza z dnia 12 listopada 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 152/09 Burmistrza Pisza z dnia 12 listopada 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 153/09 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 153/09 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 listopada 2009

Wiadomości

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 - [Wszystkie zmiany]

KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

Dodanie nowej wiadomości: KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 listopada 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Dodanie nowej wiadomości: ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 154/09 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 154/09 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E Z.7331/II/42/09

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z.7331/II/42/09 - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 listopada 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 listopada 2009

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 listopada 2009

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 listopada 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z-7624/19/08/09

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z-7624/19/08/09 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 156/09 Burmistrza Pisza z dnia 22 listopada 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 156/09 Burmistrza Pisza z dnia 22 listopada 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 listopada 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 142/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 142/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na referenta w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Piszu

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na referenta w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Piszu - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 listopada 2009

Wiadomości

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 157/09 Burmistrza Pisza z dnia 26 listopada 2009 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 157/09 Burmistrza Pisza z dnia 26 listopada 2009 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 listopada 2009

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy Z.7331/II/44/09

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy Z.7331/II/44/09 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian