BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 147/09 Burmistrza Pisza z dnia 4 listopada 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Nowy Świat, Wiosennej, Letniej, Wileńskiej, Św. Wojciecha, Wędkarskiej, Bratniej, Narożnej i Baśniowej w Piszu oraz przebudowę linii napowietrznej na kablową nN 0,4 kV wzdłuż ulicy Nowy Świat w Piszu
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic: Nowy Świat, Wiosennej, Letniej, Wileńskiej, Św. Wojciecha, Wędkarskiej, Bratniej, Narożnej i Baśniowej w Piszu oraz przebudowę linii napowietrznej na kablową nN 0,4 kV wzdłuż ulicy Nowy Świat w Piszu w składzie:
1) Agnieszka Kręciewska – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Bogusława Dąbrowska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Adrian Majkrzak – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2009 r.


BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: środa, 4 lis 2009 16:10
Data opublikowania: środa, 4 lis 2009 16:14
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1582 razy