BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 kwietnia 2010

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA PODINSPEKTORA W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA PODINSPEKTORA W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT REGULACJI GOSPODARKI WODNEJ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/22/08/09/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/22/08/09/10 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 50/10 Burmistrza Pisza z dnia 1 kwietnia 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 50/10 Burmistrza Pisza z dnia 1 kwietnia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7321/VII, VIII/06/07/08/09/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7321/VII, VIII/06/07/08/09/10 - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 kwietnia 2010

Wiadomości

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O KONKURSIE - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 kwietnia 2010

Wiadomości

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 kwietnia 2010

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku z zaistniałym błędem w załączniku /plik do pobrania/ pt.: „tekst mpzp części wsi Łupki”Urząd Miejski w Piszu zamieszcza poprawny załącznik pt.: "tekst mpzp części wsi Łupki". - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Edycja wiadomości O B W I E S Z C Z E N I E - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E

Jako załacznik dodano obwieszczenie osprostowaniu obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrznnego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 kwietnia 2010

Wiadomości

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 kwietnia 2010

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 52/10 Burmistrza Pisza z dnia 8 kwietnia 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 52/10 Burmistrza Pisza z dnia 8 kwietnia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/8/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/8/10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 kwietnia 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Księga Kondolencyjna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Księga Kondolencyjna - [Wszystkie zmiany]

Księga Kondolencyjna

Dodanie nowej wiadomości: Księga Kondolencyjna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 kwietnia 2010

Wiadomości

Obwieszczenie Z.7624/12/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/12/10 - [Wszystkie zmiany]

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II/3/10

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II/3/10 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II/12/08/09//10

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II/12/08/09//10 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 51/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 51/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II/48/09/10

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II/48/09/10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 kwietnia 2010

Wiadomości

Obwieszczenie Z.7624/15/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/15/10 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/15/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/15/10 - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E Z.7321/XIXb/04/05/06/07/08/09/10

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z.7321/XIXb/04/05/06/07/08/09/10 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7321/XIX b/04/05/06/07/08/09/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7321/XIX b/04/05/06/07/08/09/10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 kwietnia 2010

Wiadomości

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 53/10 Burmistrza Pisza z dnia 15 kwietnia 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 53/10 Burmistrza Pisza z dnia 15 kwietnia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 kwietnia 2010

Wiadomości

Obwieszczenie Z.7624/14/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/14/10 - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 kwietnia 2010

Wiadomości

Usunięcie drzew

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzew - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/11/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/11/10 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/10/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/10/10 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/16/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/16/10 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/16/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/16/10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 kwietnia 2010

Wiadomości

Usunięcie drzewa

Dodanie nowej wiadomości: Usunięcie drzewa - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/1/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/1/10 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/1/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/1/10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 kwietnia 2010

Wiadomości

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 54/10 Burmistrza Pisza z dnia 15 kwietnia 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 54/10 Burmistrza Pisza z dnia 15 kwietnia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 46/10 Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 46/10 Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 42/10 Burmistrza Pisza z dnia 19 marca 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 42/10 Burmistrza Pisza z dnia 19 marca 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 49/10 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 49/10 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 35/10 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 35/10 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 13/10 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 13/10 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 27/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 27/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 kwietnia 2010

Wiadomości

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 kwietnia 2010

Wiadomości

Obwieszczenie Z.7624/13/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/13/10 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7624/2/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7624/2/10 - [Wszystkie zmiany]

Sesja

Dodanie nowej wiadomości: Sesja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 kwietnia 2010

Wiadomości

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 kwietnia 2010

Wiadomości

Zarządzenie Nr 55/10 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 55/10 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E Z.7321/XIV/06/07/08/09/10

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Z.7321/XIV/06/07/08/09/10 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Z.7321/XIV/06/07/08/09/10

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Z.7321/XIV/06/07/08/09/10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 kwietnia 2010

Wiadomości

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ - [Wszystkie zmiany]

Wykaz

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT BURMISTRZA PISZA

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT BURMISTRZA PISZA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 kwietnia 2010

Wiadomości

OBWIESZCZENIE Z.7331/II/8/10

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II/8/10 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Z.7331/II/6/10

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Z.7331/II/6/10 - [Wszystkie zmiany]

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 kwietnia 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 kwietnia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 57/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 57/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 kwietnia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian