BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki pokój nr 57 tel. 424-12-08 lub 423-52-10 wew. 208

Wymagane dokumenty

1. Wniosek
2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Gdzie odebrać formularze:

Pokój nr 57

Opłaty:

Opłatę skarbową w wysokości 24 zł za wydanie duplikatu każdego zezwolenia należy wnieść gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Piszu lub na rachunek bankowy Urzędu – 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia podania, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania ( art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Na zezwolenie służy odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Pisza. Odwołanie składa się w Punkcie Przyjęć Interesanta Urzędu Miejskiego w Piszu.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.);
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018, poz. 1044 z późn. zm.)

Opracował

Monika Miłosek

Data sporządzenia

środa, 17 kwi 2019 09:19

Data zatwierdzenia

czwartek, 22 sie 2019 13:52

Pliki do pobrania:

Data dodania: środa, 17 kwi 2019 09:19
Data upublicznienia: czwartek, 22 sie 2019 13:52
Opublikował(a): Monika Miłosek
Zaakceptował(a): Anna Michalak
Artykuł był czytany: 62 razy