BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Opłata targowa

Miejsce załatwienia sprawy

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.

Opłaty:

Satwki opłaty targowej określa Uchwał Nr XVII/161/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 4114) w sprawie opłaty targowej. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej przy sprzedaży:
1) z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka ręcznego – 5,00 zł,
2) z samochodu, przyczepy, naczepy – 30,00 zł,
3) w innej formie niż określone w pkt 1-2 – 20,00 zł.

Inne wskazówki, uwagi:

Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta, którym jest Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu. Opłata pobierana jest bezpośrednio na targowisku.

Podstawa prawna:

Opłatę targową reguluje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z póxn.zm.) oraz Uchwała Rady Miejskiej w Piszu Nr XVII/160/15 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. ,poz. 4113).

Opracował

Barbara Leniec

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Barbara Leniec

Data sporządzenia

czwartek, 3 lip 2003 10:21

Data zatwierdzenia

czwartek, 3 lip 2003 10:35
Data dodania: czwartek, 3 lip 2003 10:21
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2003 10:35
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2668 razy
Ilość edycji: 7