BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu
12 - 200 Pisz, Plac Ignacego Daszyńskiego 7
tel./fax (87) 423 28 96,

Wymagane dokumenty

·Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Mogą być również wydane na wniosek osób, które wykażą w tym udokumentowany interes prawny. Wnioskodawca zobowiązany jest do wylegitymowania się dowodem tożsamości.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu
12 - 200 Pisz, Plac Ignacego Daszyńskiego 7
tel./fax (87) 423 28 96,

Opłaty:

-·odpis zupełny - 33 zł
·odpis skrócony - 22 zł
·zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku – 24 zł
·zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego – 24zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Z chwilą złożenia podania.

Inne wskazówki, uwagi:

Z ksiąg stanu cywilnego można otrzymać następujące dokumenty:
    odpisy aktów stanu cywilnego

- odpis zupełny
- odpis skrócony
    zaświadczenia

- zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku,
- zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego

Podstawa prawna:

art. 79 i 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 )

Opracował

Magdalena Misierewicz

Zatwierdził

Grzegorz Pałdyna

Data sporządzenia

czwartek, 10 maj 2012 10:48

Data zatwierdzenia

piątek, 20 mar 2009 11:35
Pliki do pobrania:
Data dodania: czwartek, 10 maj 2012 10:48
Data upublicznienia: piątek, 20 mar 2009 11:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 gru 2019 12:43
Zaakceptował(a): Magdalena Misierewicz-Obrycka
Artykuł był czytany: 5949 razy