BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu
12 - 200 Pisz, Plac Ignacego Daszyńskiego 7
tel./fax (87) 423 28 96,

Wymagane dokumenty

•dowód osobisty, jeżeli małżeństwo zostało zawarte w USC w Piszu,
•dowód osobisty i skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeżeli małżeństwo zostało zawarte w innym USC

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu
12 - 200 Pisz, Plac Ignacego Daszyńskiego 7
tel./fax (87) 423 28 96,

Opłaty:

•przyjęcie oświadczenia - 11 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

z chwilą złożenia podania i wymaganych dokumentów

Inne wskazówki, uwagi:

Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego, w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Podstawa prawna:

Art. 59 – ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.)

Opracował

Magdalena Misierewicz

Data sporządzenia

czwartek, 10 maj 2012 11:16

Data zatwierdzenia

piątek, 20 mar 2009 11:47
Pliki do pobrania:
Data dodania: czwartek, 10 maj 2012 11:16
Data upublicznienia: piątek, 20 mar 2009 11:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 gru 2018 11:39
Zaakceptował(a): Magdalena Misierewicz-Obrycka
Artykuł był czytany: 1592 razy