BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu
12 - 200 Pisz, Plac Ignacego Daszyńskiego 7
tel./fax (87) 423 28 96,

Wymagane dokumenty

•Oryginalne odpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego winny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu
12 - 200 Pisz, Plac Ignacego Daszyńskiego 7
tel./fax (87) 423 28 96,

Opłaty:

•wniosek - 50,00 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

w terminie 30 dni od dnia złożenia podania i wymaganych dokumentów

Inne wskazówki, uwagi:

•Wpisania treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego dokonuje się w USC miejsca zamieszkania lub ostatniego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w RP.

Podstawa prawna:

Art. 73 ust. 1 – ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 )

Opracował

Magdalena Misierewicz-Obrycka

Zatwierdził

Grzegorz Pałdyna

Data sporządzenia

czwartek, 10 maj 2012 11:51

Data zatwierdzenia

piątek, 20 mar 2009 11:56
Data dodania: czwartek, 10 maj 2012 11:51
Data upublicznienia: piątek, 20 mar 2009 11:56
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 sty 2019 11:15
Zaakceptował(a): Magdalena Misierewicz-Obrycka
Artykuł był czytany: 1666 razy
Ilość edycji: 1