BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu
12 - 200 Pisz, Plac Ignacego Daszyńskiego 7
tel. 87 423 28 96

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o sprostowanie (uzupełnienie) treści aktu stanu cywilnego.
2. Jeśli akt będzie prostowany (uzupełniany) na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego - należy załączyć oryginalny dokument wraz z urzędowym tłumaczeniem.

Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Stanu Cywilnego w Piszu
12 - 200 Pisz, Plac Ignacego Daszyńskiego 7
tel./fax 87 423 28 96

Opłaty:

39,00 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

1. Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu (uzupełnieniu) przez Kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

2. Uzupełnieniu podlegają te dane, które wymagane są w świetle prawa polskiego, a których brak jest w dotychczasowej treści aktu.

Podstawa prawna:

art. 35 i art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018, poz.2224)

Opracował

Magdalena Misierewicz-Obrycka

Data sporządzenia

czwartek, 6 gru 2018 09:45

Data zatwierdzenia

piątek, 20 mar 2009 12:02
Data dodania: czwartek, 6 gru 2018 09:45
Data upublicznienia: piątek, 20 mar 2009 12:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 gru 2018 10:06
Zaakceptował(a): Magdalena Misierewicz-Obrycka
Artykuł był czytany: 1699 razy