BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zameldowanie cudzoziemców

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki; pok. nr 26; tel. 87 424 12 19

Wymagane dokumenty

Cudzoziemcy zgłaszający pobyt czasowy do 3 miesięcy:
1. Paszport osoby meldującej się – dla ruchu bezwizowego
2. Zaproszenie lub dokument (wiza) na podstawie, którego osoba przybyła do Polski – dla pozostałych
3. Dowód osobisty właściciela (najemcy) lokalu oraz tytuł prawny do lokalu (umowa najmu, akt notarialny, przydział…)

Cudzoziemcy zgłaszający pobyt powyżej 3 miesięcy:
1. Wypełniony druk – „zgłoszenie pobytu czasowego”
2. Tytuł prawny do lokalu (umowa najmu, akt notarialny, przydział…)
3. Dowód osobisty właściciela (najemcy) lokalu
4. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, ważna wiza lub zaproszenie określające okres pobytu na terenie RP
5. Paszport osoby meldującej się.
Po dokonaniu czynności zameldowania cudzoziemiec otrzymuje poświadczenie zameldowania, które będzie podstawą do otrzymania karty pobytu czasowego.

Cudzoziemcy zgłaszający pobyt stały:
1. Decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalające na osiedlenie się.
2. Wypełniony druk „zgłoszenie pobytu stałego”.
3. Tytuł prawny do lokalu (umowa najmu, akt notarialny, przydział…).
4. Dowód osobisty właściciela (najemcy lokalu).
5. Paszport osoby meldującej się (ewentualnie inny dokument stwierdzający tożsamość osoby).
Po dokonaniu czynności zameldowania cudzoziemiec otrzymuje poświadczenie zameldowania, które będzie podstawą do otrzymania karty pobytu stałego.

Gdzie odebrać formularze:

Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki; pok. nr 26

Opłaty:

Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie – wymagane jest osobiste zgłoszenie się właściciela (najemcy lokalu) oraz osoby meldującej się.

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)

Opracował

Elżbieta Jedynak

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Elżbieta Jedynak

Data sporządzenia

piątek, 27 mar 2009 11:02

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 30 mar 2009 12:29
Data dodania: piątek, 27 mar 2009 11:02
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 mar 2009 12:29
Opublikował(a): Elżbieta Jedynak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1586 razy