BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnianie danych osobowych

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki; pok. nr 26; tel. 87 424 12 19

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udostępnienie danych osobowych
2. Uwiarygodnienie interesu prawnego lub faktycznego uzyskania danych (żądanie sądu lub innej instytucji, inna uwiarygodniona potrzeba …)
3. Potwierdzenie wpłaty za udostępnienie danych

Opłaty:

Opłata za udostępnienie danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbiorze PESEL wynosi 31 zł (od jednej osoby)

Opłatę za udostępnienie danych należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu

28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Bez zbędnej zwłoki, w przypadkach wymagających wyjaśnień – 1 miesiąc.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych służy odwołanie do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Pisza.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.)
- § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r.w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. poz. 2482)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2008 r. o opłacie skarbowej(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 rr. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Opracował

Elżbieta Jedynak

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Elżbieta Jedynak

Data sporządzenia

piątek, 27 mar 2009 11:20

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 30 mar 2009 12:25
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 27 mar 2009 11:20
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 mar 2009 12:25
Opublikował(a): Elżbieta Jedynak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2368 razy
Ilość edycji: 2