BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Udostępnianie danych osobowych

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki; pok. nr 26; tel. 87 424 12 19

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udostępnienie danych osobowych
2. Uwiarygodnienie interesu prawnego lub faktycznego uzyskania danych (żądanie sądu lub innej instytucji, inna uwiarygodniona potrzeba …)
3. Potwierdzenie wpłaty za udostępnienie danych

Opłaty:

Opłata za udostępnienie danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbiorze PESEL wynosi 31 zł (od jednej osoby)

Opłatę za udostępnienie danych należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu

28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Bez zbędnej zwłoki, w przypadkach wymagających wyjaśnień – 1 miesiąc.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych osobowych służy odwołanie do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Pisza.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r, Nr 139,poz. 993 z późn. zm.)
- § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 207, poz. 1298)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2008 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Opracował

Elżbieta Jedynak

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Elżbieta Jedynak

Data sporządzenia

piątek, 27 mar 2009 11:20

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 30 mar 2009 12:25

Pliki do pobrania:

  • Wniosek Data dodania: 28 kwi 2016 08:30
Data dodania: piątek, 27 mar 2009 11:20
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 mar 2009 12:25
Opublikował(a): Elżbieta Jedynak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1875 razy
Ilość edycji: 2