BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do rejestru wyborców

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki; pok. nr 26; tel. 87 424 12 19

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
2. Dowód osobisty.

Gdzie odebrać formularze:

Wydział Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki; pok. nr 26

Opłaty:

Podanie i decyzja o wpisie do rejestru wyborców nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wydaje się w terminie do 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Piszu, za pośrednictwem Burmistrza Pisza w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Do rejestru wyborców z urzędu wpisywani są wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców mogą składać wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający na obszarze gminy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r.– Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 190 poz. 1360 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

Opracował

Elżbieta Jedynak

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Elżbieta Jedynak

Data sporządzenia

piątek, 27 mar 2009 12:17

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 30 mar 2009 12:04
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 27 mar 2009 12:17
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 mar 2009 12:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 maj 2012 09:40
Opublikował(a): Elżbieta Jedynak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1367 razy