BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

czwartek, 3 sty 2013 14:28
- o projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok; - o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2022; - o możliwości sfinansowania przez Gminę Pisz deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.
Czytaj całość

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

piątek, 5 kwi 2013 09:25
- o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Pisz na 2013 r. - o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pisz na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2021 oraz uchwały budżetowej na rok 2013
Czytaj całość