BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXVI/260/98 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 kwietnia 1998 roku
w sprawie: w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.u. Nr 13, póz. 74 z 1996r.) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, póz. 741 z 1997r.) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Piszu.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 08:42
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1335 razy