BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXV/248/98 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 6 marca 1996 roku
w sprawie: w sprawie sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 13, póz. 74 z 1996r.) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115 póz. 741 z 1997r.) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje :

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości wymienione w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Piszu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/248/98
Rady Miejskiej w Piszu
Z dnia 6 naprą 100R roku
WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do zbycia

I. Tereny przeznaczone do sprzedaży:
1. Działka nr 453/2 o pow. 113 m2, położona w Piszu
przy ul. Klementowskiego, przeznaczona na poszerzenie działki nr 452.
2. Działka nr 537/1 o pow. 1422 m2, położona w Piszu przy ul. Gdańskiej, zabudowana
3. Działka nr 372/3 o pow. 26 m2, zabudowana budynkiem garażowym, położona w Piszu przy ul. Kopernika, stanowiąca użytkowanie wieczyste, przeznaczona do sprzedaży dla użytkownika wieczystego
4. Działka nr 373/2 o pow. 3|06 ha, położona w obrębie Liski, przeznaczona do sprzedaży na cele rolne
5. Działka nr 87/1 o pow. 0,40 ha położona w obrębie wsi Karwik, przeznaczona na poszerzenie działki nr 87/2
6. Działka nr 56 o pow. 0,20 ha położona we wsi Jaśkowo

II. Tereny przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste:

1. Działka nr 1789 o pow. 6282 ra2, położona w Piszu przy al. Turystów.
III. Lokal użytkowy o pow. 8m2, położony w Piszu przy ul. Dworcowej 2 przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste (sprzedażą) ułamkowej części gruntu.Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/248/98
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 6 marca 1998 roku
WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Tereny przeznaczone do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położone w Piszu osiedle Łupki sektor "E":
1. Działki Nr: 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1303/1,1304,1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1339/1, 1341/1, 1345/1, 1351/1, 1353, 1354/1, 1355/1, 1358/1, 1359/1, 1362/1, 1363/1, 1367/1, 1368/1, 1370, 1371, 1372, 1373/1, 1374/1, 1377/1, 1378/1, 1381/1 1382/1, 1385/1, 1387/1, 1389, 1390.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 08:49
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1432 razy