BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXVI/261/98 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 kwietnia 1998 roku
w sprawie: w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 13, póz. 74 z 1996 r.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 32, póz. 191) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Suwalskiego w Suwałkach o przekazanie na własność Gminy Pisz nieruchomości położonych w Piszu, oznaczonych
-nr 416/3 o pow. 727 m2, położona przy ul. Lipowej,
-nr 1141/1 o pow. 2.312 m2, położona przy ul. Warszawskiej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Piszu

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 08:53
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1362 razy