BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXVII/274/98 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 17 czerwca 1998 r
w sprawie: w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Pisz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 13, póz. 74 z 1996 r.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, póz. 191) w związku z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107, póz. 464 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wystąpić z wnioskiem do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Suwałkach o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Pisz nieruchomości oznaczonej nr 331/11 o pow. 340 m2, położonej w Piszu przy ul. Wojska Polskiego oraz części działki nr 16/5 o pow. ok. 0,71 ha położonej we wsi Liski gm. Pisz, stanowiącej drogę dojazdową do działki nr 373/2.

§2

Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Suwalskiego w Suwałkach o przekazanie na własność Gminy Pisz 58/100 udziału w działce nr 185/3 o pow. 600 m2, położonej we wsi Łupki gm. Pisz.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 09:02
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1328 razy