BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/250/98 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 6 marca 1998 roku
w sprawie: przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 13, poz. 74 z 1996 r.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191) rada Miejska uchwala co następuje:\

§1

Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Suwalskiego w Suwałkach o przekazanie na własność Gminy Pisz nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi gminy i Miasta w Piszu

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik nr l do uchwały nr XXV/250/98
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 6 marca 1996 roku

WYKAZ

nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do przejęcia na własność Gminy Pisz

- dz. nr 498/1 o pow. 26 m2 przy ul. Sikorskiego w Piszu, zabudowana budynkiem garażu
- dz. nr 498/2 o pow. 24 m2, położona w Piszu przy ul. Sikorskiego, zabudowana budynkiem garażu,
- dz. nr 498/3 o pow. 31 m2, położona w Piszu przy ul. Sikorskiego, zabudowana budynkiem garażu
- dz. nr 543 o pow. 552 m2 , położona w Piszu przy ul. Gizewiusza, zabudowana obiektem usługowo-handlowym,
- dz. nr 137/1 o pow. 1115 m2 , położona w Piszu przy ul. Olsztyńskiej, zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym
- dz. nr 993 o pow. 3735 m2, położona w Piszu przy Al. Turystów, nie zabudowana
- dz. nr l o pow. 2948 m2, położona w Piszu przy Al. Turystów, nie zabudowana, stanowiąca teren ośrodka wypoczynkowego,
- dz. nr 2 o pow. 8452 m2 położona w Piszu przy Al. Turystów, zabudowana
obiektami ośrodka wypoczynkowego,
- dz. nr 407/10 o pow. 273 m2, położona w Piszu przy ul. Wojska Polskiego, zabudowana budynkiem magazynu,
- 34/100 udziału w działce nr 60 o pow. 0,49 ha, położonej we wsi Rakowo Piskie gm. Pisz, zabudowana budynkami gospodarczymi
- 25/100 udziału w działce nr 94 o pow. 0,39 ha położonej we wsi Stare Guty gm. Pisz, stanowiąca teren zabudowy mieszkaniowej
- dz. nr 36 o pow. 0,20 ha położona we wsi Rakowo Piskie, zabudowana.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 09:04
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1362 razy