BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXV/249/98 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 6 marca 1996 roku
w sprawie: nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 13, póz. 74 z 1996 r.) w związku z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.Nr 107, póz. 464 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wystąpić z wnioskiem do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Suwałkach o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Pisz nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Piszu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/249/98
RADY MIEJSKIEJ W PISZU
z dnia 6 marca 1998 roku

WYKAZ

nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do przejęcia na własność Gminy Pisz.

działka nr 7/8 o pow. 11,94 ha położona we wsi Borki gm. Pisz,
działka nr 57/1 o pow. 3,40 ha położona we wsi Masty gm. Pisz,
działka nr 1/19 o pow. 0,06 ha położona we wsi Karwik gm. Pisz,
działka nr 1/20 o pow. 0,76 ha położona we wsi Karwik,
działka nr 179/14 o pow. 1777 m2, położona w obrąbie Kocioł Duży gm. Pisz, stanowiąca drogę
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 09:06
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1367 razy