BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr III/23/98 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 16 grudnia 1998 roku
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 13,póz.74 z 1996r./ oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 115,póz.741 z 1997r./ Rada Miejska w Piszu uchwala , co następuje:

§1.

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Piszu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1
do uchwały nr III/23/98
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia l6 grudnia 1998 r.


WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

I. Tereny przeznaczone do sprzedaży:
1.Działki nr 153/7 o pow.1105m2 , nr 153/8 o pow.1179m2,153/9 o pow.965m2, nr 153/10 o pow.1048m2 ,nr 153/3 o pow.1774m2 położone we wsi Snopki gm. Pisz .przeznaczone pod budownictwo rzemieślniczo-mieszkalne,
2.Działka nr 34/4 o pow.400m2 położona we wsi Wiartel gm. Pisz przeznaczona na poszerzenie działki nr 34/5,
3.Działka nr 70/3 o pow.900m2 położona we wsi Hejdyk gm. Pisz przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe ,
4.Nieruchomość zabudowana położona we wsi Stare Guty gm. Pisz- udział wynoszący 25/100 w działce nr 94 o pow.0,39 ha,
5.Nieruchomość zabudowana położona we wsi Łupki gm. Pisz-udział wynoszący 58/100 w działce nr 185/3 o pow.600m2,
6.Działka nr 8/20 o pow.646m2 położona we wsi Wiartel Mały gm. Pisz, zabudowana budynkiem letniskowym,
7.Część działki nr 14 o pow.ok.200m2 położona we wsi Jaśkowo gm. Pisz przeznaczona na poszerzenie działki nr 15,
8.Część działki nr 1431/2 o pow.ok.600m2 położonej w Piszu przy ul. Zagłoby przeznaczona na cele usługowe,
9.Część działki nr 1442/21 o pow. ok.18m2 położonej w Piszu przy ul. Wojska Polskiego przeznaczona na powiększenie działki nr 1442/11,
10.Część działki nr 81 o pow.ok.3.700m2 położonej w Piszu przy ul. Orzyskiej,
11.Działka nr 390 o pow.13m2 położona w Piszu przy ul. Okopowej,
stanowiąca teren pod istniejącym obiektem usługowym /zakład szewski/ ,
12.Działka nr 564/4 o pow. 7128 m2 położona w Piszu przy ul. Orzyskiej , przeznaczona pod rzemiosło przemysłowe.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 09:08
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1670 razy