BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr III/21/98 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 16 grudnia 1998 roku
w sprawie: wniesienia nieruchomości na własność tytułem udziału Gminy i Miasta Pisz do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu
Na-podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie terytorialnym (jednolity tekst Dz.U.Nr 13, póz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Przekazać nieodpłatnie na własność tytułem udziału Gminy i Miasta Pisz do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu nieruchomości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/21/98
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 16 grudnia 1998 roku


WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do przekazania na własność na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w piszu tytułem udziału Gminy i Miasta Pisz, zabudowanych obiektami Przedsiębiorstwa
- działka nr 323 o pow. 1,8832 ha położona w Piszu przy ul. Gdańskiej,
- działka nr 552/1 o pow. 2,5084 ha położona w Piszu przy ul. Leśnej,
- działka nr 522/1 o pow. 0,0086 ha położona w Piszu przy ul. Kwiatowej,
- działka nr 522/2 o pow. 0,3061 ha położona w Piszu przy ul. Kwiatowej,
- działka nr 468 o pow. 0,0058 ha położona w Piszu przy ul. Lipowej,
- działka nr 553 o pow. 0,0155 ha położona w Piszu przy ul. Lipowej,
- działka nr 201/1 o pow. 0,0465 ha położona w Piszu przy ul. Mickiewicza,
- działka nr 1170 o pow. 0,0091 ha położona w Piszu przy ul. Sikorskiego,
- działka nr 548/2 o pow. 0,2428 ha położona w Piszu przy ul. Mickiewicza,
- działka nr 544/1 o pow. 0,9523 ha położona w Piszu przy ul. Gdańskiej,
- działka nr 375/1 o pow. 0,0081 ha położona w Piszu przy ul. Wojska Polskiego,
- działka nr 1176/1 o pow. 0,0078 ha położona w Piszu przy ul. Trzcinowej,
- działka nr 1437/3 o pow. 0,0107 ha położona w Piszu przy ul. Zagłoby,
- działka nr 217/5 o pow. 0,0081 ha położona w Piszu przy ul. Długiej,
- działka nr 43/1 o pow. 1,99 ha położona we wsi Jagodne gm. Pisz,
- działka nr 44/1 o pow. 0,09 ha położona we wsi Jagodne gm. Pisz,
- działka nr 41/1 o pow. 0,53 ha położona we wsi Jagodne gm. Pisz,
- działka nr 1/19 o pow. 0,0536 ha położona we wsi Liski gm. Pisz,
- działka nr 1/24 o pow. 0,0303 ha położona we wsi Liski gm. Pisz,
- działka nr 1/25 o pow. 0,0104 ha położona we wsi Liski gm. Pisz,
- działka nr 1/26 o pow. 0,0188 ha położona we wsi Liski gm. Pisz,
- działka nr 179/12 o pow. 0,58 ha położona we wsi Kocioł Duży gm. Pisz,

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie wniesienia nieruchomości na własność tytułem udziału Gminy i Miasta Pisz do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., w Piszu

Nieruchomości wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały stanowią tereny zabudowane obiektami związanymi z prowadzeniem działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu, przekazanymi jako aporty rzeczowe (częściowo łącznie z gruntem) tytułem udziału Gminy i Miasta Pisz.
Przeniesienie własności aportów ma istotne znaczenie w zakresie stosunków majątkowych oraz rozliczeń finansowo-księgowych Spółki.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 09:12
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1441 razy