BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr IV/33/98 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 grudnia 1998 r.
w sprawie: przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Pisz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 13, póz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, póz. 191) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Suwalskiego w Suwałkach o przekazanie na własność Gminy Pisz części nieruchomości nr 267 o pow. ok. 3060 m2, zabudowanej obiektem służby zdrowia (przychodnia), położonej w Piszu przy ul. Sienkiewicza.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 09:14
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1365 razy