BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr VIII/74/99 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 kwietnia 1999 roku
w sprawie: zbycia nieruchomości gminnych, położonych na terenie miasta i gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 1996 roku Nr 13, póz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 roku Nr 115, póz. 741 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości gminnych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Piszu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1
do uchwały nr VIII/74/99
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 29 kwietnia 1959 roku


WYKAZ

nieruchomości gminnych do zbycia:

I. Do sprzedaży:
1. Działki nr 148/12 o pow. 665 m2 i 148/13 o pow. 665 m2, położone
w Piszu przy ul. Wąglickiej, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne.
2. Działki nr 1124/7, 1124/8, 1124/9, 1124/10, 1124/11, 1124/12 o pow. ogólnej 116 m2, położone w Piszu przy ul. Warszawskiej, przeznaczone pod budownictwo garażowe.
3. Działka nr 533 o pow. 0,2437 ha położona w Piszu przy ul. Gdańskiej. 4. Część działki nr 534 o pow. ok. 1,2567 ha położonej w Piszu przy ul. Gdańskiej, stanowiąca teren bocznicy kolejowej.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 09:51
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1384 razy