BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr V/41/99 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 5 marca 1999 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego, położonych na terenie miasta Pisz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, póz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho­mościami (Dz. U. Nr 115, póz. 741) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości położone w Piszu przy ul. Wojska Polskiego, oznaczone jak niżej:
- 221,50/431,00 udziału w działce nr 348/3 o pow. 231 m2,
- działka nr 348/1 o pow. 948 m2,
- 48,50/310,38 udziału w działce nr 347/2 o pow. 561 m2,
- działka nr 347/3 o pcw. 538 m2,
stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego Spółdzielni Usług, Rolniczych
w Piszu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 09:54
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1310 razy