BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XIII/103/99 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 września 1999 r.
w sprawie: przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Pisz
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 13, póz.74 z 1996r. z późniejszymi zmianami /, w związku z art.24 ust.5 ustawy z dnia 29 października 1991 r. o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz. U. Nr 107, póz.464 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska uchwala , co następuje:

§1.

Wystąpić z wnioskiem do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o
nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Pisz działek nr 127/180 o pow. 1,89 ha,
nr 127/82 o pow. 0,29 ha , nr 127/20 o pow. 0,55 ha położonych
we wsi Kociołek Szlachecki obręb Szczechy Wielkie gm. Pisz.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Piszu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 09:57
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1384 razy