BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XIII/104/99 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 września 1999 roku.
w sprawie: nabycia nieruchomości na własność Gminy Pisz
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996r. Nr 13,póz.74 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska uchwala ,co następuje:

§1.
Zezwala się na nieodpłatne nabycie od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Śniardwy" w Zdorach własności działki nr 172/4 o pcw.0,0405 ha, położonej we wsi Zdory gm. Pisz, stanowiącej teren na poszerzenie istniejącej drogi.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 09:59
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1281 razy