BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XVI/128/99 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 17 grudnia 1999 roku
w sprawie: przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, póz. 74 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Zezwala się na nabycie terenu (droga) stanowiącego część nieruchomości nr 1370/1 o pow. ok. 0,25 ha oraz część działki nr 192 o pow. ok. 0,15 ha, położonych w obrębie Maldanin gm. Pisz, stanowiącego własność Skarbu Państwa Nadleśnictwa Pisz.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 10:01
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1290 razy