BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXII/200/2000 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 czerwca 2000 roku
w sprawie: przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, póz. 74 z 1996 r. z późn. zm.), w związku z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 października 1991 r. o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmienię niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107, póz. 464 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Wystąpić z wnioskiem do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Pisz działek położonych na terenie miasta i gminy Pisz wymienionych w załączniku nr l do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr l
do Uchwały Nr XXII/200/2000
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 28 czerwca 2000 roku


WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do przejęcia na własność Gminy Pisz:
- działka nr 331/10 o pow. 0,1286 ha, położona w Piszu przy ul. Wojska Polskiego
- działka nr 504/19 o pow. 0,0877 ha położona w Piszu przy ul. Warszawskiej
- działka nr 10/3 o pow. 0,0400 ha położona we wsi Kwik gm. Pisz
- działka nr 7/8 o pow. 0,1200 ha położona we wsi Karpa gm. Pisz
- działka nr 7/3 o pow. 0,3200 ha położona we wsi Karpa gm. Pisz
- działka nr 14/69 o pow. 0,0800 ha położona we wsi Borki gm. Pisz
- działka nr 2/11 o pow. 0,5400 ha położona we wsi Turowo gm. Pisz
- działka nr 2/40 o pow. 0,3100 ha położona we wsi Turowo gm. Pisz
- działka nr 9/6 o pow. 0,0800 ha położona we wsi Turowo gm. Pisz
- działka nr 337/11 o pow. 0,1300 ha położona we wsi Stare Guty gm. Pisz
- działka nr 350/2 o pow. 0,1900 ha położona we wsi Stare Guty gm. Pisz.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 10:11
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1370 razy