BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XVIII/150/2000 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 lutego 2000 roku
w sprawie: przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, póz. 74 z 1996 r. z późn. zm.), w związku z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 października 1991 r. o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmienię niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107, póz. 464 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wystąpić z wnioskiem do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Pisz działki położonej w obrębie Rakowo Piskie gm. Pisz, oznaczonej nr 15/7 o pow. 5268 m2 z przeznaczeniem na urządzenie boiska sportowego oraz działki nr 6/11 o pow. 1200 m2 położonej w obrębie Karpa gm. Pisz, zabudowanej obiektem byłej kotłowni z przeznaczeniem na urządzenie świetlicy wiejskiej.

§2

Zezwala się na odpłatne nabycie terenu położonego w obrębie Karpa gm. Pisz, oznaczonego numerami działek 7/22 i 7/23 o łącznej pow. l,420fyha, stanowiącego własność Skarbu Państwa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na urządzenie boiska sportowego.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 10:16
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1322 razy