BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXII/202/2000 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 czerwca 2000 roku
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie miasta Pisz oraz zwolnienia Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu z obowiązku nabycia nieruchomości w drodze przetargu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.1 o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13. póz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, póz. 741) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na sprzedaż działki nr 473/6 o pow. 543 m2, położonej w Piszu przy ul.
1 Maja, będącej własnością Gminy Pisz.

§2

Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu działki nr 473/6 o pow. 543 m2, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe realizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Piszu.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 10:25
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1458 razy