BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXIV/230/2000 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 24 listopada 2000 roku
w sprawie: nabycia nieruchomości położonych w Piszu przy ul. Warszawskiej, stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego osoby prawnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 póz. 74 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w Piszu przy ul. Warszawskiej, oznaczonych numerami działek 1127/9 o pow. 0,9284 ha, 1128/4 o pow. 0,8843 ha i części działki 1127/54 o pow. ok. 0,1250 ha (dojazd do działek 1127/9 i 1128/4), stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego Przedsiębiorstwa Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej "BUDOPOL-PISZ" Sp. z o.o. w Likwidacji oraz na komunalizację tych gruntów.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 10:32
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1325 razy