BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA XXIV/229/2000 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 24 listopada 2000r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz .U. Nr 13 poz.74 z 1996r. z późniejszymi zmianami/ , oraz art.13 ust. l. ustawy z dnia 07 czerwca 2000r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 46, poz.543 z 2000r./ Rada Miejska uchwala ,co następuje:

§1.

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku Nr l do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Piszu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr l
do Uchwały XXIV/229/2000
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 24 listopada 2000r.


WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

I Tereny przeznaczone do sprzedaży:
1. Działka nr 424/13 o pow. 843m2 ,położona w Piszu przy Placu Daszyńskiego.
2. Działka nr 76/1 o pow. 0,26 ha położona we wsi Pogobie Tylne gm. Pisz.
3. Działka nr 9/1 o pow. 2.923m2 położona we wsi Kałęczyn gm. Pisz.
4.Działka nr 88/3 o pow. 1436m2 położona w Piszu przy ul. Kominiarskiej,
5. Działka nr 89/2 o pow. 556m2 położona w Piszu przy ul. Kominiarskiej.
6.Działka nr 186 o pow.5.800m2 położona we wsi Zdunowo.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 10:33
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1340 razy