BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXIV/350/2001 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 11 grudnia 2001 roku
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Pisz nieruchomości zabudowanej, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 13, póz. 74 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie od syndyka masy upadłości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piszu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Stare Guty gm. Pisz, oznaczonej nr 99 o pow. 500 m2 oraz własności budynku usytuowanego na gruncie.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 10:40
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1308 razy