BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXVII/261/2001 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 21 lutego 2001 roku.
w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Piszu przy ul. Jagodnej, stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego osoby prawnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 póz. 74 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Piszu przy ul. Jagodnej, oznaczonej numerem geod. 1127/8 o pow. 532 m2, stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego Przedsiębiorstwa Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej "BUDÓPOL-PISZ" Sp. z o.o. w Likwidacji oraz na komunalizacje tego gruntu.

§2

Wykonanie uchwały- powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 10:42
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1318 razy