BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXVIII/272/2001 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 marca 2001 roku
w sprawie: przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, póz. 74 z 1996 r. z późn. zm.), w związku z art. 24 ust. 5 pkt l ustawy z dnia 29 października 1991 r. o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /t. j. Dz. U. z 1995r. Nr 57,poz.299 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Wystąpić z wnioskiem do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Pisz nieruchomości zabudowanej obiektem administracyjno-biurowym, oznaczonej nr 14/85 o pow. 0,4342 ha, położonej we wsi Borki gm. Pisz.

§2.

Wykonanie- uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 10:45
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1351 razy