BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXI/297/2001

z dnia: 19 czerwca 2001 roku
w sprawie: przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, póz. 74 z 1996 r. z późn. zm.), w związku z art. 24 ust. 5 pkt l ustawy z dnia 29 października 1991 r. o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tj. Dz.U. z 1995r. Nr 57,poz.299 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Wystąpić z wnioskiem do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Pisz części nieruchomości oznaczonej nr 12/2 o pow. ok. 0,20 ha, stanowiącej odcinek drogi o długości ok. 200 m, położonej we wsi Liski gm. Pisz.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 10:50
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1468 razy