BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXII/320/2001 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 23 sierpnia 2001 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, póz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, póz. 191) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o przekazanie na własność Gminy Pisz nieruchomości jak niżej:
- działka nr 346/1 o pow. 5482 m2 położona w Piszu przy ul. Leśnej,
- działka nr 1124/4 o pow. 738 m2 położona w Piszu przy ul. Czerniewskiego,
- działka nr 9/1 o pow. 987 m2 położona w Piszu przy Al. Turystów,
- działka nr 9/3 o pow. 4157 m2 położona w Piszu przy Al. Turystów.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Pisz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2004 10:54
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1323 razy